Welkom op de website van het Vrij Orthopedagogisch Centrum De Rozenkrans

Het VOC De Rozenkrans is

erkend door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH).

Wij zijn er voor

kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar tot 21 jaar (uitbreidbaar tot 26 jaar). Er is sprake van (een vermoeden van) mentale beperking, eventueel in combinatie met gedrags- en emotionele problemen of andere bijkomende beperking.

Wij bieden

verblijf, dagopvang, begeleiding, behandeling en training: flexibel in te zetten volgens de zorgvraag

een participatieve basishouding en krachtgerichte begeleiding van het kind en zijn context

gespecialiseerde begeleiding en ruime ervaring vanuit een multidisciplinair team

nauwe samenwerking met de scholen binnen de Rozenkrans en met andere scholen in de omgeving

intersectorale samenwerking en afstemming met andere diensten

een kindvriendelijke omgeving: de nabijheid van zee en duinen, de sport- en ontspanningsmogelijkheden, de aangepaste infrastructuur,…

 

Charter collectieve rechten en plichten MFC en RTH

Protocol MFC

Protocol RTH