Netwerk De Rozenkrans

Het netwerk de Rozenkrans omvat een waaier van voorzieningen en onderwijsinstellingen voor personen met een handicap.
  
Naast VOC De Rozenkrans, BuBaO De Strandloper en BuSO De Rozenkrans, maken ook volgende entiteiten deel uit van het netwerk:

De voorziening Vrij Orthopedagogisch Centrum Rozenweelde

De onderwijsinstelling Vrij Buitengewoon Basisonderwijs Zonnehart

De voorziening Huize Rozenwingerd