Verblijf

     We bieden verblijf en dagopvang, flexibel in te zetten volgens de zorgvraag:  

Het verblijf organiseren we in de leefgroepen op het domein van VOC De Rozenkrans te Oostduinkerke en in de buitenprojecten in Koksijde en Westende.

Het verblijf is 24 op 24 uur open, ook tijdens weekends en schoolvakantieperiodes.

Pijlers in de pedagogische werking: