De Branding  -   Dienst voor ambulante en mobiele begeleiding

We bieden begeleiding op verschillende domeinen:  

De concrete invulling van de begeleiding is afhankelijk van de zorgvraag van het kind of de jongere en het thuismilieu.                                                                                    

De begeleiding kan doorgaan op de dienst, thuis, op school, in de vrijetijdsbeweging, …

Regio: we bieden begeleiding aan binnen de regio’s Veurne, Diksmuide en Oostende.

Een aanmelding kan vanuit de context of via een verwijzende instantie. Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we na of onze dienst een gepast aanbod heeft.  

Na de beslissing tot begeleiding stellen we, in dialoog met het kind of de jongere en de context een begeleidingsplan op. Hierin leggen we doelstellingen, frequentie en de duur van de begeleiding vast. Dit begeleidingsplan zullen we regelmatig evalueren en in dien nodig bijsturen.  

Neem vrijblijvend contact voor meer informatie

Contactpersoon:  Martine Vanstechelman, intakeverantwoordelijke

Mail: martine.vanstechelman@vocderozenkrans.be

Telefoon: 058/521252

folder "De Branding"