Zeemeeuw 

De Zeemeeuw is het gezamenlijk tijdschrift van het VOC De Rozenkrans en het BuBaO en BuSO De Rozenkrans. Het verschijnt 3 x per jaar.  
Je vindt er zowel verslagen van bewonersactiviteiten, vakantiekampen, schooluitstappen, sportactiviteiten, als nuttige informatie in verband met oudercontacten, het kwaliteitshandboek, leren leren, training sociale vaardigheden en nog veel meer … 

Bewoners en ouders, voorzieningen, scholen e.a. externe diensten kunnen genieten van een gratis abonnement. 
Een betalend abonnement op de Zeemeeuw is eveneens mogelijk via overschrijving van 6,5 € / jaar op rekeningnummer BE19 4764 1013 7112 met vermelding: " Abonnement Zeemeeuw".     

       

Zeemeeuw abonnement 

Wil je graag een abonnement op de Zeemeeuw, vul dan dit formulier in.