In 1920 richtte de Congregatie van de Zusters Dominicanessen van Brugge het Medisch-pedagogisch Instituut De Rozenkrans in Oostduinkerke op. Dit MPI was het eerste in West-Vlaanderen en was bedoeld voor de opvang en begeleiding van kinderen en jongeren met een mentale beperking.

De Zusters Dominicanessen startten hun werking in een leegstaand kloosterpand met kapel, die dateert uit 1906 en tijdens de Eerste Wereldoorlog schade opliep. Het aantal kinderen dat opvang en onderwijs nodig had, bleef stijgen. Naast het herstellen van het klooster, trok men ook nieuwe gebouwen op. De ene vleugel na de andere rees uit het mulle zand nabij de zee.

In 1940 bleef De Rozenkrans niet gespaard van het oorlogsgeweld. Het hoofdgebouw brandde uit, de paviljoenen en zalen moesten tijdens de bezetting ontruimd worden. Voor de kinderen zocht men een veilig onderkomen. De meisjes trokken naar Assebroek, de jongens naar Helkijn.

Na de oorlog kwamen de zusters met de jongens terug naar Oostduinkerke. Op 30 mei 1951 werd het nieuwe hoofdgebouw ingehuldigd…

Vanaf 2016 wordt VOC De Rozenkrans een multifunctioneel centrum en een dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Flexibele trajecten afgestemd op de zorgvraag worden nog versterkt. Diverse combinaties van verblijf, dagopvang en begeleiding maken zorg op maat mogelijk.

Tegelijkertijd blijven we verder inzetten op gespecialiseerde opvang voor kinderen en jongeren met verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen en met autisme spectrum stoornis. In 2017 wordt nieuwe infrastructuur voor deze doelgroepen in gebruik genomen. Dit gaat gepaard met een reorganisatie van de pedagogische dienst. We zetten in op een nauwe samenwerking tussen verblijf en dagopvang en waar aangewezen op een geïntegreerde werking.

VOC De Rozenkrans combineert dan ook een rijke traditie en ervaring met een dynamisch en toekomstgericht beleid.

Save
Cookies instellingen
Cookies worden gebruikt om de website goed te doen werken. Door deze te weigeren kan de website mogelijk niet meer optimaal informatie geven.
Accepteer alle
Weiger alle
Google
Analytics
Aanvaarden
Weigeren