In het VOC de Rozenkrans streven we naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en een dynamisch kwaliteitsbeleid.

We toetsen dit af aan volgende kwaliteitseisen:

  • gebruikersgerichtheid: met respect voor het kind en zijn context, in overleg, transparant en op maat
  • maatschappelijke aanvaardbaarheid: niet discriminerend, krachtgericht en inclusiebevorderend, met oog voor welzijn en gezondheid
  • doeltreffendheid: deskundig, kwaliteitsvol, planmatig en methodisch
  • doelmatige inzet van personeel, tijd, middelen
  • continu├»teit van de zorg.

Het kwaliteitsbeleid realiseren we via

  • een kwaliteitssysteem, waarbij we de organisatiestructuur, de middelen, de procedures,... omschrijven en toepassen
  • een zelfevaluatiesysteem.

Dit alles is verankerd in een kwaliteitshandboek, dat je op eenvoudig verzoek aan de receptie kan raadplegen.

Met vragen over het kwaliteitshandboek kan je terecht bij Heidi Lamers, stafmedewerker beleid.

Vanuit het departement welzijn, volksgezondheid en gezin controleert Zorginspectie de voorziening regelmatig via al of niet aangekondigde inspectiebezoeken.

Save
Cookies instellingen
Cookies worden gebruikt om de website goed te doen werken. Door deze te weigeren kan de website mogelijk niet meer optimaal informatie geven.
Accepteer alle
Weiger alle
Google
Analytics
Aanvaarden
Weigeren