Missie

VOC De Rozenkrans biedt gespecialiseerde begeleiding aan kinderen en jongeren met een beperking, in communicatie met de maatschappij. Complementair aan de ouders begeleiden we het kind in zijn groei, hierbij vertrekkend van de zorgvragen van kind/jongere en het gezin.

VOC De Rozenkrans is erkend door het VAPH en omvat een multifunctioneel centrum en een dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp. Wij bieden verblijf, dagopvang, begeleiding, behandeling en training aan. We zijn er voor kinderen en jongeren van 2,5 jaar tot 21 jaar, uitbreidbaar tot 26 jaar. Er is sprake van (een vermoeden van) een mentale beperking, eventueel in combinatie met gedrags- en emotionele problemen, autisme spectrum stoornis of een andere bijkomende beperking.

Zorg op maat is ons doel. In dialoog met het kind/de jongere en zijn context leggen we de individuele dienstverleningsovereenkomst vast. We versterken het kind/de jongere in zijn ontwikkeling en ondersteunen het gezin en zijn context bij het opnemen van zorg. We zoeken samen naar mogelijkheden om het sociale netwerk uit te bouwen.

Visie

De manier waarop wij onze opdracht vervullen is geïnspireerd op de christelijke levensvisie. Gelijkwaardigheid en emancipatorisch werken staan centraal in onze hulpverleningsrelatie. Respect, gebruikersgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid en betrokkenheid op de organisatie en het team zijn onze vier kernwaarden. Het zijn de pijlers van onze participatieve basishouding en leidinggevende stijl.

VOC de Rozenkrans is een organisatie in beweging. Met een dynamisch, toekomstgericht beleid werken we mee aan zorgafstemming en zorgvernieuwing. We werken samen met andere dienstverlenende instanties binnen en buiten de sector om tegemoet te komen aan de zorgvragen in de regio. We staan open voor nieuwe tendensen in de welzijnszorg en vragen vanuit de maatschappij.

Save
Cookies instellingen
Cookies worden gebruikt om de website goed te doen werken. Door deze te weigeren kan de website mogelijk niet meer optimaal informatie geven.
Accepteer alle
Weiger alle
Google
Analytics
Aanvaarden
Weigeren